Urbani mobilijar i oprema

Šta je urbani mobilijar? Urbani mobilijar i oprema obuhvataju kompletan javni inventar koji se nalazi na ulicama, trgovima, parkovima i na ostalim javnim površinama kao što su parkovske klupe, kante za otpatke, držače za bicikle, ukrasne žardinjere, javnu rasvetu, parking barijere i stubiće, štitnike za stabla i drugo. Urbani mobilijar upotpunjuje ambijent svakog grada stavljajući akcenat…