Javni parking – vodič za organizovanje i dizajniranje

Osmišljavanje dobro organizovanog i estetski prijatnog prostora za parkiranje važan je aspekt planiranja i razvoja urbanog prostora. Efikasna rešenja za parkiranje imaju praktičnu funkciju, ali takođe utiču na izgled grada – doprinose mu ili ga narušavaju. Zato ćemo se u ovom tekstu fokusirati na načine da se parkiralište uredi tako da ispunjava obe – i…